Úvod do inžinierstva pre elektrotechnické fakulty / Juraj Rehák , Antonín Vurm - Alfa, Bratislava, 1985.
621.31 - technika - učebnice - učebnice vysokoškolské - prístroje - prístroje hasiace - inžinierstvo - inžinierstvo elektrotechnické - elektrotechnika - bezpečnosť - bezpečnosť práce - bezpečnosť protipožiarna - zariadenia - zariadenia elektrické
voľná K104658 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ