Jak vyniknout v IQ testech : Příručka triků, jak si zlepšit výsledky v IQ testech / Pavel Wurm prel., Ja zahl. - Svojtka & Co, Praha, 2009.
ISBN 8-80-7237-912-5
159 - inteligencia - testy inteligenčné - testy IQ - testy pamäťové - myslenie - motivácia - inteligencia sociálna - tvorivosť - inteligencia umelá
voľná K104673 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ