Hájnikova žena / Pavol Országh Hviezdoslav - Liber Novus, Serbia, 2017.
Edícia Slovenská klasika
ISBN 8-86-517-0315-0
literatúra slovenská - poézia slovenská - poézia
vožná K104686 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ