Neživá príroda : Geografická encyklopédia / Róbert Čeman - Mapa Slovakia, Bratislava, 1999.
Edícia Rekordy
ISBN 80-967723-9-2
príroda neživá - rekordy - geografia - 911
voľná K91949 ML
K91950 MC
voľná K92451 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ