Všeobecná ekonomická teória / Ladislav Mura - crr.sk, Bratislava, 2011.
ISBN 8-80-8137-003-8
330 - ekonómia - teória ekonómie - učebnice vysokoškolské - mikroekonómia - politika - politika hospodárska - trh - trh ekonomický - spotrebiteľ - makroekonómia - rast ekonomický - nezamestnanosť - inflácia - produkt hrubý domáci - HDP - peniaze - trh peňažný - integrácia - integrácia ekonomická - obchod - obchod medzinárodný
voľná K104697 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ