Pamätník slovenského školstva za účinkovania prezidenta T.G.Masaryka / A.S. Žitavský zost. - Vydavatežstvo pamätníka slovenského školstva, Bratislava, 1937.
37 - školstvo - školstvo slovenské - dejiny - dejiny školstva - školy stredné - pedagogika špeciálna - ústavy - ústavy výchovné - práca s mládežou
vožná K104699 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ