Pianista : Varšavské spomienky, 1939-1945 / Wladyslaw Szpilman , Alexander Horák prel. - Premedia, Bratislava, 2017.
ISBN 8-80-8159-425-0
literatúra požská - romány vojnové - vojna svetová II. 1939-1945 - holokaust - príbehy skutočné - Židia
vožná K104708 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ