Základy sociálnej práce / Zlatica Ondrušová - MSD, Brno, 2009.
ISBN 8-80-7392-109-5
36 - práca sociálna - myslenie kresťanské - cirkev - charita - charita kresťanská - globalizácia - pracovník sociálny - etika sociálna - osobnosť sociálneho pracovníka - sebarealizácia - kompetencie sociálneho pracovníka - typológia - klient sociálny - kreovanie - prostredie sociálne - pomoc sociálna - starostlivosť sociálna - intervencia sociálna - podpora sociálna - konflikty sociálne - sieť sociálna - poistenie sociálne
voľná K104729 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ