Vybrané kapitoly zo štátneho práva pre zdravotníckych a sociálnych pracovníkov / Robert Vlček - Epos, Ru‘omberok, 2007.
ISBN 8-80-805-7702-5
34 - právo - štát - moc štátna - suverenita štátna - obyvateľstvo - ústava - Slovenská republika - znaky ústavy - funkcie ústavy - práva ľudské - ochrana ľudských práv - zriadenie štátne - demokracia - režim štátny - štát právny - deľba moci - orgány štátne - súdy - zdravotníci - pracovník sociálny
voľná K104730 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ