Záblesky večnosti : Skúmanie spoločných zážitkov na prahu smrti / Raymond A. Moody , Paul Perry - Ikar, Bratislava, 2010.
ISBN 8-80-551-2318-9
218 - život posmrtný - zážitky - zážitky duchovné - smrť
voľná K104741 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ