Mlčanie : Rozhlasové eseje prelomili ticho / Tibor Eliot Rostas - SOFIAN Publishing, Bratislava, 2012.
ISBN 8-80-971221-0-2
32 - politika - eseje
vožná K104744 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ