Ako sa dohovoriť s tigrom / Kamila Kopsová , Peter Kops , Ľuba Nguyenová Anhová prel. - Albatros, Bratislava, 2017.
ISBN 8-80-566-0058-0
159 - komunikácia - Kops Method - komunikácia detí - typy komunikácie - vnímanie - príručky praktické - typy komunikačné
voľná K104765 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ