Ako sa krotí tiger / Kamila Kopsová , Peter Kops , Ľuba Nguyenová Anhová prel. - Albatros, Bratislava, 2016.
ISBN 8-80-266-0951-3
159 - psychológia - hyperaktivita - poruchy pozornosti - šikanovanie - zneužívanie detí - samovraždy detí - trauma - príručky praktické - Kops Method - komunikácia - ADHD - multimédiá - počítače - internet - relaxácia - typy komunikácie - typy komunikačné - komunikácia detí
voľná K104774 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ