Oceľové žezlo : Bohatier / Juraj Červenák - ARTIS OMNIS, ’ilina, 2017.
Edícia Margo
ISBN 8-80-89718-90-0
literatúra slovenská - romány historické - romány fantasticko-historické - 10. storočie - knieža Svjatoslav - výpravy vojnové - mytológia slovanská
2. Dračia cárovná, 3.Horiaca ríša 4.Biela veža
voľná K104785 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ