Krvavé jahody / Jiří S. Kupka , Andrej Rády prel. - Citadella, Bratislava, 2017.
ISBN 8-80-8182-062-5
literatúra česká - príbehy skutočné - gulagy sibírske
vožná K104791 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ