Talent na vraždenie : 10 záhadných dní v živote Agathy Christie / Andrew Wilson , Otto Havrila prel. - Ikar, Bratislava, 2017.
ISBN 8-80-551-5450-3
literatúra anglická - romány životopisné - Christie, Agatha - romány napínavé
vypožičaná K104811 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ