Kuriérka / Kjell Ola Dahl , Ľubomíra Kuzmová prel. - Premedia, Bratislava, 0.
Edícia Labyrint
ISBN 8-80-8159-477-9
literatúra nórska - romány kriminálne - vojna svetová II. 1939-1945 - trilery
vypožičaná K104820 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ