Geniálna priateľka : Detstvo a dospievanie / Elena Ferrante , Ivana Dobrakovová prel. - Inaque, Bratislava, 2015.
Edícia Pro Libris
ISBN 8-80-89737-15-4
literatúra talianska - sága neapolská - romány spoločenské - romány rodinné - romány psychologické
2.Príbeh nového priezviska 3. Tí, čo odchádzajú...4.Príbeh stratenej dcéry
voľná K104831 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ