Skurvený príbeh / Bernard Minier , Marta Vulganová-Gálová prel. - XYZ, Bratislava, 2017.
ISBN 8-80-566-0119-8
literatúra francúzska - trilery - romány kriminálne
vožná K104844 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ