Mariška / Ivana Havranová - Marenčin PT, Bratislava, 2017.
ISBN 8-80-8114-991-7
literatúra slovenská - romány historické - romány ľúbostné - umelci slovenskí - maliari slovenskí
vypožičaná K104862 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ