Nechcel som byť žid / Juraj Špitzer - F.R. a G., Bratislava, 2017.
ISBN 8-80-89499-44-1
32 - Židia - Slovensko - dejiny - biografie - fašizmus - nacizmus - židovstvo - vojna svetová II. 1939-1945 - tábory pracovné - Nováky - holokaust - Spitzer, Ján - autobiografie - príbehy skutočné
voľná K104874 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ