Objímanie letokruhov / Soňa Ferencová - Spolok slovenských spisovatežov, Bratislava, 2016.
Edícia Edícia mladých slovenských autorov časopisu Dotyky
ISBN 8-80-8194-011-8
poézia slovenská - poézia - poézia revoltujúca
vožná K104876 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ