Červený vírus a kučeravý Sebastián / Ivana Auxtová , Matúš Maťátko ilustr. - Perfekt, Bratislava, 2016.
ISBN 8-80-8046-750-0
literatúra slovenská - literatúra detská - romány dobrodružné - vírusy počítačové - vírusy počítačové
voľná K104877 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ