Antihrdina / Alexandra Salmela , Alexandra Salmela prel. - Artforum, Bratislava, 2017.
ISBN 8-80-8150-175-3
literatúra fínska - romány spoločenské
vožná K104884 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ