Som Paula / Ondrej Štefánik - Tatran, Bratislava, 2017.
Edícia Slovenská tvorba
ISBN 8-80-222-0837-6
literatúra slovenská - romány spoločenské - dráma rodinná - romány súčasné
vypožičaná K104886 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ