Život je frajer, ale ja som väčší / Jozef Urban , Ondrej Kalamár zost. - Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava, 2016.
ISBN 8-80-8061-934-3
poézia - poézia slovenská - sonety - texty piesní
voľná K104887 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ