Čo si o tom myslím : Slovensko a svet - tridsatri esejí z rokov 1998-2003 / Anton Hykisch - Vydavatežstvo Pozsony, Bratislava, 2003.
ISBN 80-85474-36-0
32 - politika - Slovensko - kultúra - Rómovia - Európa - eseje
vožná K96311 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ