Ďažej na Západ sa dá ís len na Východ / Maroš Hečko - Tatran, Bratislava, 2017.
Edícia Slovenská tvorba
ISBN 8-80-222-0853-6
literatúra slovenská - romány spoločenské - romány cestopisné - Československo
vypožičaná K104893 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ