Náhrdelník/Obojok : Vtedy, medzitým, teraz / Jana Bodnárová - Trio Publishing, Bratislava, 2016.
ISBN 8-80-8170-029-3
literatúra slovenská - romány vojnové - Židia - romány spoločenské
vožná K104901 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ