Kronika v kameni / Ismail Kadare , Viliam Mruškovič prel. - Spolok slovenských spisovatežov, Bratislava, 2017.
ISBN 8-80-8194-007-1
literatúra francúzska - Albánsko - romány historické
vožná K104912 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ