Kričiace kamene / Stanislav Háber - Ikar, Bratislava, 2017.
ISBN 8-80-551-5304-9
literatúra slovenská - revolúcia nežná - romány spoločenské - 1989
voľná K104916 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ