Krvácajúce city / Alex Preston , Štefan Greňa prel. - Ikar, Bratislava, 2012.
ISBN 8-80-551-2783-5
literatúra anglická - romány spoločenské - syndróm vyhorenia/burnout efekt
vypožičaná K104936 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ