Panenská nevesta / Rexanne Becnelová - Slovenský spisovatež, Bratislava, 2011.
ISBN 8-80-220-1557-8
literatúra americká - romány historické - romány ženské
vožná K104941 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ