Trinásta hodina : Čas majstrov / Anton Hykisch - Slovenský spisovatež, Bratislava, 2006.
ISBN 80-220-1386-2
literatúra slovenská - romány historické - Banská Štiavnica
1.Čas majstrov- Majster M.S., 2.Čas majstrov-Trinásta hodina
vožná K104944 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ