Pacient v práve : Praktický sprievodca sociálnym zabezpečením a zdravotnou starostlivosťou nielen pre pacientov / Katarína Fedorová - Activa CaS Záchranná akadémia, Ko¨ice, 2017.
ISBN 8-80-9710799-9-
364 - sprievodca praktický - zabezpečenie sociálne - starostlivosť sociálna - rady právne - starostlivosť zdravotná - dôchodok invalidný - invalidita - postihnutie zdravotné - služby sociálne - služby opatrovateľské - vzťahy pracovné - liečba kúpeľná
voľná K104958 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ