Obesíme ťa : Čo sa so Slovenskom vlastne deje? / Michal Havran - Petit Press, Bratislava, 2017.
ISBN 8-80-559-0218-0
32 - politika - politológia - spoločnosť - otázky spoločenské - spoločnosť slovenská - teológia - teológia politická - texty autorské - úvahy - eseje - eseje teologické
voľná K104959 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ