Zdravý chrbát : Účinný cvičebný program ako aktívna prevencia i pomoc od bolesti / Jim Wharton , Phil Wharton , Bev Browning , Jaroslav Hochel prel. - Readers Digest Výber, Bratislava, 2007.
ISBN 8-80-88983-87-3
616.7 - chrbtica - bolesti chrbtice - držanie tela - cvičenia - cvičenia telesné - osteoporóza - ajurvéda - akupunktúra - medicína alternatívna - fyzioterapia - liečba hormonálna - hypnóza - jóga - artritída - obstreky - obstrek lumbálny epidurálny - nadváha - narkotiká - nespavosť - odpočinok - posilňovanie - medicína prírodná - rakovina - stres - strava zdravá - tehotenstvo - voda
voľná K104965 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ