O mojom živote nebudú rozhodovať iní / Ladislav Pavlík - ALERT,s.r.o., Ko¨ice, 2012.
Edícia UM Úspešní manažéri
ISBN 8-80-971223-0-0
159 - manažéri - rady - skúsenosti - literatúra - literatúra motivačná - zodpovednosť - vzťahy - vzťahy negatívne - zmeny - zmeny spoločenské - vzťahy medziľudské - etika - spoločnosť - situácie - situácie krízové
voľná K104970 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ