Umrieť a nájsť samú seba : Moja cesta od rakoviny a klinickej smrti až po úplné vyliečenie / Anita Moorjani , Michal Zidor prel. - Eastone Books, Bratislava, 2013.
ISBN 8-80-8109-213-8
159 - umieranie - zmysel života - uzdravenia - uzdravovanie - smrť - choroby - choroby onkologické - rakovina - príbehy skutočné - literatúra motivačná - choroby nevyliečiteľné
voľná K104973 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ