Lož má krátke nohy / Helena Kraljič , Viktor Murcín prel., Suzi Bricelj ilustr. - Pro Solutions, Bratislava, 2017.
ISBN 8-80-8139-100-2
literatúra slovinská - knihy pre deti - literatúra motivačná
vožná K104983 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ