Neskrotný dedič / Elizabeth Michelsová , Otakar Kořínek prel. - Slovenský spisovateľ, Bratislava, 2017.
ISBN 8-80-220-2003-9
literatúra americká - romány historické - romány ženské
vypožičaná K104992 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ