Dcéry strážcu majáka / Jean E. Pendziwolová , Veronika Maúšová prel. - Fortuna Libri, Bratislava, 2017.
ISBN 8-80-8142-687-2
literatúra americká - romány spoločenské - línie časové
vožná K105011 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ