Ideálny starý mládenec / Jane Featherová , Miriam Ghaniová prel. - Slovenský spisovatež, Bratislava, 2017.
ISBN 8-80-220-1997-2
literatúra americká - romány ženské
2.Ideálna nevesta 3.Ideálny pár
vožná K105020 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ