Denník odvážneho bojka : Dvojitý podfuk / Jeff Kinney , Elena Guričanová prel. - Ikar, Bratislava, 2018.
ISBN 8-80-551-5786-3
literatúra americká - denníky - príbehy o chlapcoch - príbehy humorné
vožná K105055 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ