Jediný muž / Andrew Gross , Alojz Keníž prel. - Plus, Bratislava, 2018.
ISBN 8-80-566-0327-7
literatúra americká - romány vojnové - vojna svetová II. 1939-1945 - tábory koncentračné - Osvienčim
vypožičaná K105082 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ