Cukrovka (Diabetes mellitus) : Moderná medicínska a prírodná liečba / Ramon C. Gelabert , Dominika Matisová prel. - Advent Orion, VrŁtky, 2009.
Edícia Život a zdravie
ISBN 8-80-8071-117-7
616.379 - cukrovka - liečba prírodná - dietoterapia - strava - fytoterapia - čaje liečivé - cvičenia - fyzioterapia - hydroterapia - lieky - inzulín - doplnky výživové - pyramída výživová
voľná K105093 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ