Zrodenie hrdinu : Skutočný príbeh Desmonda Dossa / Booton Herndon , Marcela Bieliková prel. - Advent Orion, VrŁtky, 2017.
ISBN 8-80-8071-199-3
literatúra americká - príbehy vojnové - romány biografické - veteráni vojnoví - Desmond Doss/emerický vojnový hrdina/ - vojna svetová II. 1939-1945
vypožičaná K105097 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ