Finančné dejiny Európy : História peňažníctva, bankovníctva a zdanenia / Zsolt Horbulák - Wolters Kluwer SR, Bratislava, 2015.
Edícia Ekonómia
ISBN 8-80-8168-191-2
336.7 - financie - peňažníctvo - bankovníctvo - dejiny - Európa - mincovníctvo - peniaze - inflácia - obchod - mince - dejiny finančné - platidlá - Slovensko - zdanenie - systém daňový - dane - správa finančná - financie verejné
voľná K105099 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ