Podnikatežské riziko / Daniela Rybárová , Nora Grisáková - Iura Edition, Bratislava, 2010.
Edícia Ekonómia
ISBN 8-80-8078-377-8
338 - podnikanie - riziko podnikatežské - manažment rizikový - komunikácia - projekty - opcie
vypožičaná K105100 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ