Medzinárodná expanzia firiem : stratégie, partnerstvá a žudské zdroje / Soňa Ferenčíková , kol - Iura Edition, Bratislava, 2013.
Edícia Ekonómia
ISBN 8-80-8078-532-1
339.9 - investície - investície zahraničné - vzahy hospodárske - politika zahraničná - rast hospodársky - korporácia - aliancie medzinárodné - fúzie - akvizícia - zdroje žudské - líderstvo - podnikanie - podnikanie medzinárodné - štruktúry organizačné - investície - expandit
vožná K105101 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ